Kadınlarda Üretra Darlığı, Belirtileri, Tedavisi Nasıldır?

 

Kadınlarda üretra darlığı, erkeklerdeki kadar sık olmasa da görülür. Kadın üretrası ile erkek üretrası bir birinden yapı olarak farklıdır. Kadın üretrası, erkek üretrasına göre daha kısadır. Erkek üretrası yaklaşık 20 cm uzunluğunda iken, kadınlarda üretranın uzunluğu 4-5 cm dir.  Daha kısa olmasından dolayı üretra darlığı, erkeklere göre kadınlarda daha az görülür.

Kadın ve Erkek Üretrası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Üretra, idrar kesesindeki idrarın dışa atılmasını sağlayan ince bir borudur. Erkek ve kadın üretrası arasında bir takım farklar bulunmaktadır. En önemli fark, her iki cinste üretra uzunluğunun farklı olmasıdır. Erkeklerde üretra kadınlara göre çok daha uzundur. Bunun nedeni erkelerde prostat ve penisin bulunmasıdır. Prostat içindeki üretra yaklaşık 3-4 cm, penis içindeki üretra ise yaklaşık 10-12 cm uzunluğundadır. Erkeklerde üretranın toplam uzunluğu yaklaşık 20 cm, kadınlarda ise 4 cm uzunluğundadır.

Uzunluk dışında erkek ve kadın üretrası arasındaki bir diğer fark; erkeklerde üretra içinden hem idrar hem de meni, kadınlarda ise sadece idrar geçiyor olmasıdır.

Kadınlarda (Bayanlarda) Üretra Darlığı Belirtileri Nelerdir?

Üretrasında darlık olan kadınlarda tıpkı erkeklerde olduğu gibi idrar yapma zorlukları görülür. İdrar yapmada zorlanma, idrarın gecikmesi, ince çıkması, idrar yaparken yanma ve acıma hissi gibi belirtiler görülür. İdrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmadığı hissi olur. İdrar kesesi tam boşalamadığından, sık idrar yolu enfeksiyonları görülür.

Bayanlarda Üretra Darlığı Neden Olur?

Kadınlarda üretra darlığı çoğu kez idrar kanalının uygulanan tıbbi işlemlere bağlı olarak yaralanması sonucu ortaya çıkar. Yaralanma genellikle uygun olmayan bir şekilde yapılan üretra dilatasyonları ve  sistoskopi işlemlerine bağlı oluşur.  Trafik kazaları ya da düşmeler sonucu oluşan yaralanmalar ise bir diğer darlık nedenidir.

Kadınlarda Üretra Darlığı Tanısı Nasıl Konur?

Tanı koymada üretra darlığından şüphelenmek ve muayene çok önemlidir. Hastalar çeşitli şikayetler ile doktora başvurabilmektedir. Üretradan ince bir sondanın geçmemesi, üroflowmetri testinde düşük akım hızı ve ürodinamik incelemede yüksek işeme basınçlarının eşlik ettiği düşük akım hızı üretra darlığının tanısı için önemli bulgulardır.

Kadınlarda Üretra Darlığı Tedavisi Nasıldır?

Bayanlarda üretra darlığının tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır;

 Üretra Dilatasyonu

Dilatasyon dar olan kanalı genişletme işlemidir. Her ne kadar kadın üretra darlığında ilk basamak tedavisi olarak  sıklıkla kullanılsa da, darlığın tekrar etme oranı yüksektir. Tekrarlayan dilatasyon işlemleri, idrar kanalı etrafında ilerleyici fibrozis (bağdokusu) oluşumuna neden olur.

Açık Üretra Darlık (Üretroplasti) Ameliyatı

Üretroplasti ameliyatı, erkek üretra darlıklarında olduğu gibi kadınlarda üretra darlıklarında da yüksek başarı oranlarına sahiptir. Bu yüzden sıklıkla tercih edilen tedavi haline gelmiştir. Üretroplasti ameliyatında, vajina dudakları ya da ağız mukozasından alınan dokular yama olarak kullanılır. Ameliyatın başarı oranı %90’ların üzerindedir. Kadınlarda üretroplasti ameliyatı sonrası sonrası idrar kaçırma görülme ihtimali son derece düşüktür.

 

yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.