Üretra Darlığı Nasıl Geçer?

Üretra darlığı nasıl geçer? Üretra, idrar torbasında bulunan idrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlayan, ince bir boruya benzeyen organdır. İdrar yolu darlığı ya da üretra darlığı, bu kanalda meydana gelen ve idrarın dışarıya çıkışına engel olan mekanik bir hastalıktır.

Üretra Darlığı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Üretra darlığının nedeni, üretranın içini döşeyen tabakanın ya da üretranın çevresindeki dokunun zedelenmesidir.  Bu yaralanma daha çok tıbbi nedenlerden dolayı uygulanan ameliyat yada girişimlere, hatalı idrar sondası takılmasına, trafik kazalarına, düşmeler ve enfeksiyonlara bağlıdır.

Üretra Darlığı Nasıl Anlaşılır?

Darlığın tanısının konmasında kullanılan yöntemler şunlardır;

  • Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi
  • Hastanın ve üretranın muayenesi
  • Uroflowmetri (İşeme testi)
  • Ultrason ile artık idrar miktarının ölçülmesi
  • Uretrografi (İdrar kanalının filmi)
  • Uretrosistoskopi

Üretra Darlığı Nasıl Geçer?

Üretra darlığının tedavisi ameliyattır. Her ne kadar bazı kısa darlıklarda genişletme (dilatasyon) uygulansa da, genellikle darlık tekrarlar. Üretra darlıklarında uygulanacak tedavi, darlığın nedenine, bulunduğu yere, sayısına, uzunluğuna, derecesine, daha önce ameliyat uygulanıp uygulanmadığına ve hastanın yaşına göre değişebilmektedir. Kısa darlıklar genellikle kapalı (endoskopik) ameliyat, uzun darlıklar ise açık ameliyat (üretroplasti) yöntemi ile tedavi edilmektedir.

İdrar Yolu Darlığı Nasıl Tedavi Edilir?

Üretral Geniştetme (Dilatasyon)

Metal, balon ya da idrar sondasıyla idrar kanalındaki dar bölgenin genişletilmesi işlemidir. Üretral dilatasyon, 1 cm’den kısa darlıklarda uygulanır. Ancak etkisi geçicidir. Bir süre sonra darlık tekrarlar. Genellikle sağlık sorunları edeniyle ameliyat olamayan ve çok fazla yaşam beklentisi olmayan hastalara uygulanır.  Dilatasyon işlemi, nadiren derinliği çok olmayan kısa darlıklarda tam tedavi sağlayabilir.

Üretra Darlığı Nasıl Geçer? Üretrotomi Nedir?

İnternal üretrotomi, kapalı darlık ameliyatı olarak da bilinir. Kısa darlıklarda uygulanır. Ameliyatta, özel bir bıçak ya da lazer ile  darlık saat 12 hizasından kesilir. 2 cm’den uzun, birden fazla, yoğun ağır darlıklar ve üretranın dış deliğine yakın darlıklarda genelde başarısızlıkla sonuçlandığı için bu yöntem uygulanmamalıdır. Kapalı ameliyat sonrası 3 ay içinde tekrarlayan darlıklarda ya da daha önce 2 kez kapalı ameliyat olanlarda, artık kapalı ameliyat tekrar edilmemeli ve açık ameliyat (uretroplasti) tercih edilmelidir.

Üretroplasti Ameliyatı

Açık darlık ameliyatı olarak da biline üretroplasti ameliyatı iki şekilde uygulanır.Bunlar;

Darlığın Çıkarılması ve Uc-Uca Anastomoz Tekniği

Bu yöntemde idrar kanalındaki darlık çıkarılır. Sonra idrar kanalının uçları karşı karşıya getirilerek dikilir. 2 cm’den uzun olan darlıklarda, gerginliği azaltmak için penisi oluşturan ve korpus kavernozum adı verilen yapıların birbirinden ayrılması gerekebilir. Buna rağmen yine de gerginlik oluşacaksa, leğen kemiğinin bir kısmı kesilebilir. 2 cm’in üzerinde ve ön üretradaki darlıklarda uygulanan ameliyatlarda penis boyunda kısalma ve penis eğriliği oluşabilir. Bu yüzden uzun darlıklarında ogmentasyon üretroplasti tekniği kullanmak gerekir.

Ogmentasyon Üretroplasti

Bu teknik, 2 cm’den uzun ve uç-uca anastomoz uretroplasti tekniği için uygun olmayan darlıklarda tercih edilir. Bu teknik bir ya da iki seansta yapılabilir. Yama olarak genellikle ağız içinden alınan doku kullanılır. Ayrıca penis derisi, testis torbası (skrotum) derisi, mesane mukozası ve kalın bağırsağın mukozası kullanılabilir.

yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.