Üretra Darlığı Kesin Tedavisi Nedir?

Üretra darlığı kesin tedavisi nedir? Üretra darlığında kesin tedavi demek, hastalığın uygulanan tedavi sonrası bir daha tekrarlamaması demektir. Peki hastalar üretra darlığı nedeniyle neden bir çok kez ameliyat olmak zorunda kalıyor?  İdrar yolunda meydana gelen daralma nedeniyle idrar yapmada yaşanan zorluğa üretra darlığı ya da idrar kanalı daralması denir.  İdrar yolundaki daralmanın en sık görülen nedeni kapalı ürolojik girişimler ya da ameliyatlardır. Darlığın ikinci en sık görülen nedeni ise kazalar ya da yüksekten düşmeler sonucu kırılan leğen kemiğinin üretrayı yaralamasıdır. Bel soğukluğu gibi üretranın enfeksiyonları da bir başka darlık nedenidir.

Üretra Darlığı Kesin Tedavisi Nedir?

Üretra darlığı, doğru tedavi uygulanmadığı sık tekrarlayan bir hastalıktır. Üretra darlığı nedeniyle defalarca kapalı ameliyat olmuş hastalar görmek mümkündür. Ancak aslında kapalı ameliyat (internal üretrotomi), kısa darlığı olan ve idrar kanalı bütünlüğünün bozulmadığı hastalarda en fazla iki kez uygulanmalıdır. Daha fazla ameliyat yapmanın bir anlamı yoktur. Tekrarlana kapalı ameliyatlar, darlığın tekrarlamasını baştan kabullenmek anlamına gelir.

Kapalı yoldan yapılan üretra darlığı ameliyatı, kolay uygulanan ve kısa süren bir ameliyattır. İşlem yaklaşık 15 dakika kadar sürer. Hasta ertesi günü sondasıyla birlikte evine gönderilir. İdrar sondası genellikle 3, gün çekilir. Kolay bir ameliyat olan kapalı ameliyatın başarı şansı kısa ( 1cm’den küçük ) darlıklarda yüksektir, ancak daha uzun darlıklarda başarısızlık % 100’e yakındır. 1 cm’den daha uzun darlıklarda ısrarla kapalı ameliyat uygulanmasının en önemli nedeni, ürologların açık ameliyat (üretroplasti) konusunda deneyimsiz olmaları ve hastaları bu konuda deneyimli olan merkezlere yönlendirmemeleridir.

Üretra Darlığı Kesin Çözümü Nedir?

Üretra darlığı ilaç ile düzelmez. Bitkisel yollarla üretradaki darlık açılmaz. Üretra darlığının kesin tedavisi ameliyattır. Ancak kapalı ameliyat her darlık için uygun değildir. Kapalı darlık ameliyatı iki kereden fazla uygulanmamalıdır.

İdrar kanalı kopmuş olan hastalarda, daha önce birden fazla kapalı ameliyat olmuş ancak darlığı tekrarlamış hastalarda ve 1 cm’den daha uzun darlığı olan hastalarda kapalı ameliyat yapılmamalıdır. Bu hastalara mutlaka üretroplasti (açık ameliyat) uygulanmalıdır.

Üretroplasti ameliyatı hasta tam narkoz ya da yarım narkoz altında iken yapılır. Deneyim gerektiren bir ameliyattır. İdrar kanalında darlığın bulunduğu yere göre, penisin alt yüzünden ya da testis torbasının hemen altındaki bölgeden yapılan bir kesi ile üretraya ulaşılır. Darlığın olduğu kısım bulunur ve çıkarılır. idrar kanalının sağlam uçları tekrar uç uca getirilerek dikilir ve yeni bir kanal oluşturulur. Bu tekniğe anostomoz üreroplasti tekniği adı verilir.

Eğer üretradaki dar kısım çok uzunsa, kanalın uçları tekrar uç uca getirilemeyeceği için darlık çıkarılmaz. Bu durumda yanak iç yüzünden ya da vücudun başka bir yerinden yama olarak kullanılmak üzere doku alınır. İdrar kanalındaki dar bölüm açılarak bu bölgeye yama yapılır. Böylece idrar kanalı yeniden oluşturulmuş olur. Bu yönteme ise ogmentasyon üretroplasti tekniği denir. Her iki teknikte de ameliyat sırasında idrar yoluna bir sonda takılır. Bu sonda ameliyattan sonra 7-21 gün takılı kalır.

yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.