Çocuklarda Üretra Darlığı, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Nasıldır?

Çocuklarda üretra darlığı, erişkinlerde olduğu gibi görülebilen bir durumdur. Erişkinlere göre üretra darlıkları çocuk yaşlarda daha nadir olarak görülür. Üretra, mesanede biriken idrarın dışarıya atılmasını sağlayan bir organdır. Adeta bir boruya benzer. Erkek ve kadın üretrası arasında bir takım farklar bulunmaktadır. Çocuklarda görülen üretra darlıklarının nedenleri ve oluşum mekanizmaları erişkinlerinkine bezer. Yine darlığın tanı ve tedavisi de, erişkinlerdekine benzerlik gösterir.

Çocuklarda Üretra Darlığı Neden Olur?

Çocuklarda görülen üretra darlıkları daha çok yaralanmalar ve tıbbi amaçlı üretradan uygulanan girişimler sonucu ortaya çıkar. Araç içi ve dışı trafik kazaları, motor ve bisiklet kazaları, yüksekten düşme gibi yaralanmalar üretrada zedelenmeye yol açarak darlığa neden olur. Ayrıca tanı ve tedavi amacıyla uygulanan sonda takma, kapalı olarak böbrek taşlarının kırılması, sistoskopi gibi tıbbi girişimlere bağlı olarak da üretrada darlık oluşabilir.

Çocuklarda Üretra Darlığı Belirtileri Nelerdir?

En önemli belirti idrar yapmada zorlanmadır. İdrarın ince çıkması, zor idrar yapma, idrar yaparken çocuğun ağlaması ve sık görülen idrar yolu enfeksiyonları üretra darlığının belirtileridir.

Çocuklarda Üretra Darlığı Tedavisi Nasıldır?

Çocuklarda üretra darlığı ameliyatını planlarken ultrasonografi ya da MR gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Bazen üretrosistoskopi ile üretranın gözle görülerek değerlendirmesi gerekebilir. Tedavi darlığın yerine ve uzunluğuna göre değişir.

Üretranın penis ucuna açıldığı noktaya meatus adı verilir. Meatus dışa açılan kapı anlamına gelir. meatusda görülen daralmaya mea darlığı ya da mea stenozu denir. Bu darlığın giderilmesinde, üretranın dışa açılan ağzı kesilerek genişletilir. Bu ameliyata meatoplasti ya da meatotomi adı verilir. Meatotomi ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

İnternal üretrotomi ya da kapalı darlık ameliyatı, genellikle 1 cm ve daha kısa darlıklarda uygulanır. Ucunda kamera olan bir alet ile üretraya girilerek darlık bölgesine ulaşılır. Dar kısım bıçak ya da lazer ile saat 12 hizasından kesilerek açılır. Bir sonda takılarak işleme son verilir. Darlığın tekrarlaması durumunda kapalı yöntemi tekrar uygulamamak gerekir.

Daha uzun darlıklarda erişkinlerde olduğu gibi açık üretra darlığı ameliyatı (üretroplasti) tercih edilmelidir.  Bu ameliyatta, üretranın dar olan kısmı çıkarılır ve kalan uçlar uç-uca getirilip dikilir. Buna uç-uca anastomoz tekniği adı verilir. Bu teknikte üretranın birleşim yerinin gergin olmaması gerekir. Gerginliği önlemek için bazen pubis kemiğini kesmek gerekebilir. Üretradaki darlık çok uzun ise çıkarılmaz. Bu durumda uç-uca anastomoz tekniği yerine ogmentasyon üretroplasti tekniği kullanılır. Bu teknikte genellikle ağız içinden alınan doku ile darlık bölgesine yama yapılır. Böylece üretradaki dar kısım genişletilmiş olur.

 

yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.